Bilgi Güvenliği

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Bilgi Güvenliği

Procat, Call Center Hotel ve Speechouse belirtilen maddeler doğrultusunda Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu tarafından bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını taahhüt eder.

– İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
– Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kurum bilgilerinin gizliliği korunması
– Bilgi kritiklik seviyesine göre yedekleme yapılması
– Risk düzeylerine göre güvenlik önlemleri alınması
– Kurum içi bilgi kaynakları yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması
– Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek
– Şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumak
– İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
– Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi
– Bilgi Güvenliği’ne ilişkin Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin takip edilmesi ve kayıtların onaylanması
– Bilginin yetkisiz erişimden korunması
– Bilginin gizliliğinin sağlanması
– Bilginin bütünlüğünün korunması
– Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimlerin gerçekleştirilmesi
– Bilgi güvenliği ihlallerinin raporlanması ve Bilgi Güvenliği Birimi’ne bildirilmesi
– Bilgi Güvenliği ihlal olaylarının değerlendirilmesi ve takibinin yapılması

https://www.callcenterhotel.com/wp-content/uploads/2021/08/ofis17.jpg