Yönetim Taahhüdü

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Bilgi Güvenliği Taahhüdü

Mevcut risk yönetimi çerçevesi ile risk değerlendirme ve risk müdahale planı bilgi ile ilgili risklerin nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. Bilgi Güvenliği Yöneticisi risk müdahale planının yönetiminden sorumludur. BGYS ile gerekli olduğunda belirli riskler için ek risk değerlendirmeleri, yürütülebilir ve ilave uygun kontroller oluşturulabilir.

Call Center Hotel’de bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır ve BGYS’nin, bilgi ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek için, bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olması hedeflenmiştir.

Call Center Hotel’de iş sürekliliği planı, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrolü ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi, bu politika için esastır. Bu alanların her biri için politikalar ve prosedürler ile desteklenir.

Call Center Hotel yönetimi, kurumun yasal, düzenleyici uygunluğunu korumak amacıyla, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarını koruma taahhüdünde bulunmuştur.

Tüm Call Center Hotel çalışanlarının ve BGYS’de tanımlanan belirli kurum dışı tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS’ye uymaları beklenmektedir. Tüm personel ve belirli şirket dışı taraflar, uygun eğitimi alacaklardır.

BGYS, sürekli ve sistematik değerlendirme ve geliştirmeye tabidir.

Call Center Hotel, BGYS çerçevesini desteklemek ve güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirmek amacıyla, üst yönetim tarafından yönetilen ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi ile diğer yöneticilerin dahil olduğu bir bilgi güvenlik komitesi oluşturmuştur.

Call Center Hotel kendi BGYS’nin, ISO27001 onay belgesini elde etmeyi taahhüt etmiştir.

ISO 27001:2013 standardı Ek:A da yer alan kontroller gerçekleştirilmekte ve sonuçları iyileştirme amaçlı olarak gözden geçirilmektedir.

Artık risklere ilişkin yönetim onayı alınmaktadır, BGYS’nin işletilmesi için yönetim yetkilendirilmiştir. Uygulanabilirlik bildirgesi hazırlanmıştır.

Bu politika, risk değerlendirmede veya risk müdahale planındaki değişikliklere yanıt vermek amacıyla yılda en az bir kez gözden geçirileceğini taahhüt ederim.

YKB – Tarkan ERSUBAŞI

https://www.callcenterhotel.com/wp-content/uploads/2021/08/ofis17.jpg