Call Center Hotel ve Arvato Telekomünikasyon iş birliği

Computerworld | Kasım 2016

Call Center Hotel, e-ticaret hizmetleri servis sağlayıcısı Arvato Telekomünikasyon ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Procat’in kardeş şirketi Call Center Hotel (CCH), Arvato Telekomünikasyon ile iş zekâsından iş gücü planlamasına ve lokasyon sağlama hizmetlerine kadar geniş bir perspektifte iş birliğine gitti. İki firma arasında gerçekleştirilen iş ortaklığı çerçevesinde Arvato’nun raporlama ihtiyaçları, iş zekâsı ortamına taşınarak, otomasyon ve sıfır hatalı rapor üretimi sağlandı.

Tüm bunlara ek olarak, iş gücü planlamasıyla vardiya planlaması daha verimli hale getirildi. Vardiyaya uyum oranı artırıldı, tahminlerin daha sağlıklı olması sağlandı ve şeffaflık sağlanarak çalışanlara hizmet eden bir vardiya planlama modeline geçiş gerçekleşti.

CCH ile uzun soluklu iş birliği hedefleniyor

Arvato Telekomünikasyon’un temel olarak uzun soluklu iş birlikleri kurmaya yönelik bir stratejisi olduğuna dikkat çeken Arvato Telekomünikasyon Sürekli Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Altuğ Eker; “Bu yaklaşımın, şirketlerin birbirlerini daha iyi tanıması ve karşılıklı beklentileri daha hızlı anlayabilmesi sebebiyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu noktada CCH’yi teknoloji ortağı olarak konumlandırıyoruz. CCH ile gelecek projelerimizde ve gerçekleştireceğimiz yeni teknoloji yatırımlarımızda da çalışmayı planlıyoruz. CCH ile birlikte ilerlediğimiz iş zekâsı çözümüyle öncelikle raporlama ve iş zekası ekibimiz çok önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Kısa zamanda bunu pratiğe dönüştürdük ve gerek yurt içerisindeki iştiraklerimizde, gerekse yurt dışındaki Arvato ofislerinde iş zekası konusunda hizmet verebilir hale geldik. Bununla birlikte raporlama kaynak ihtiyacımız yüzde 50 oranında azaldı. Bu çıktılar, ne denli doğru bir iş ortağı seçtiğimizin kanıtı.” dedi.

Arvato’nun 2015 yılı içerisinde sektörün çok üzerinde bir oranla, yüzde 50’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini de ekleyen Altuğ Eker; “Aynı zamanda operasyonel mükemmellik için hem sistemsel, hem organizasyonel, hem de süreçsel değişimlere imza attık ve büyük yatırımlar yaptık. Bu çerçevede küresel vizyonu olan ama yerel tecrübeye sahip güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyduk. Müşterilerimizin Arvato Telekomünikasyon’dan yüksek kalite ve kendi iş süreçlerine katma değer eklenmesi gibi bir beklentisi var. Biz de beraber çalıştığımız iş ortaklarımızdan aynı yüksek kalite ve katma değeri bekliyoruz. CCH’yi seçerken de bu kriteri göz önünde bulundurduk.” şeklinde konuştu.

İş zekasında Qlikview, iş gücü yönetiminde ise Verint ürünleri kullanıldı

Arvato Telekomünikasyon’un ülkemizde, kurumsal müşterilerin iş süreçlerini, sadece ses hizmeti, personel ve masa kiralama olarak değil, uçtan uca tamamen üstlenebilen ve bunu layığı ile yapan firma açığını çok güzel kapatan bir iş ortağı olduğunu belirten CCH Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Duyargil “Arvato’nun sunduğu hizmet, katma değerli hizmetin de ötesine geçiyor. Müşterileri için sürecin tamamını üstleniyorlar. Bu noktada sürecin kesintisizliğini garanti altına alabilecek, olası kayıpları anında görmelerini sağlayacak, “Böyle giderse bir süre sonra ne olur?” analizleri yapmalarına yardımcı olacak araçlara ve bu konuda hizmet veren deneyimli ekiplere olan ihtiyaçları, güçlü iş birliğimizin temellerini oluşturdu.

Birlikte gerçekleştirdiğimiz Qlikview entegrasyonu ile operasyonel raporlarını yönetimlerinin görmek istediği netlikte ve derinlikte anlık görmelerini, ‘what if’ analizleri yapabilmelerini, büyük resimden anında detaya inebilmelerini, oluşan raporların operasyon bazlı farklı formatlara Nprinting özelliği ile yayınlanmasını sağladık. Arvato’nun deneyimli raporlama ekibi, çok güçlü bir iş zekâsı ekibine dönüştü.

İş gücü yönetimi projemizde ise, Arvato Telekomünikasyon analiz ve planlama ekibi ile birlikte; Arvato bünyesinde barındırdıkları farklı uzmanlıklardaki iş gücünü, en verimli şekilde yöneterek, çalışanlar arasında hakkaniyet ve adalet duygusunun güçlenmesini, uzmanlıklardan daha fazla faydalanabilmelerini, vardiyalara daha doğru sayıda personel çağırarak, gerek servis seviyelerindeki taahhütlerine çok daha iyi uymalarını, gerekse personel zamanından tasarruf etmelerini olanaklı kıldık.

Arvato Telekomünikasyon ile nihai müşteriye dokunan her noktada ve gelişmekte olan yeni kanallarda hizmet kalitesini artırarak verimliliğe büyük faydası olan, maliyet tarafında rekabetçi olmalarına destek olacak yeni ve başarılı projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.